duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5064 ha
Intravilan: 1538 ha
Extravilan: 3526 ha
Populatie: 15000
Gospodarii: 3723
Nr. locuinte: 4049
Asezarea geografica:
Comuna Cumpăna este aşezată între Dunăre şi Mare, ca un uriaş debarcader bătut de vânturile şi valurile Mării Negre, situată la o distanţă de 5 km sud-vest de Municipiul Constanţa, la mijlocul distanţei dintre staţiunea Mamaia şi staţiunile din sudul litoralului românesc. Totodată, comuna Cumpăna este situată la 10 km distanţă de Portul Constanţa, 5 km de Portul Agigea Sud şi 6 km de calea ferată
Comuna Cumpăna se învecinează: pe latura de sud-est cu localitatea Agigea, pe latura de nord-est cu Municipiul Constanţa, pe latura nord-vest cu localitatea Valu lui Traian şi pe latura de sud are Canalul Dunăre-Marea Neagră
Legăturile rutiere ale localităţii Cumpăna, cu localităţile învecinate se realizează astfel:
Cu Municipiul Constanţa, prin DC 1A şi DN 39 (distanţa cca 3,5 km)
Datorită construcţiei Canalului Dunăre-Marea Neagră, localitatea Cumpăna a pierdut o importantă cale de comunicare cu partea de sud a judeţului Constanţa, legătura rutieră cu partea de sud deviindu-se prin localitatea Agigea
Legat de originea şi apariţia satului Cumpăna, există izvoarelele care demonstrează cu prisosinţă existenţa unei zone locuite străvechi pe acest teritoriu, fiind situat în vecinătatea Cetăţii Tomis
Ca zonă, Cumpăna a fost importantă, fapt demonstrat de "cadranul solar" în forma unui cap de taur, cu diviziunile pentru timp trasate între coarne, descoperit în primăvara anulului 1960 în curtea unui cetăţean din sat. Descoperirea "cadranului solar", în anul 1960 atestă existenţa localităţii din secolul al III-lea, era noastră
Teritoriul comunei Cumpăna face parte din subunitatea tectonică Dobrogea de Sud, şi a fost recunoscută oficial în anul 1870 sub numele de Hasi-dülüc, iar în anul 1929 va căpăta numele de Cumpăna
Până în anul 1979 comuna Cumpăna era formată din două sate, respectiv Straja şi Cumpăna
Prin construirea Canalului Dunăre Marea Neagră, satul Straja, din vestul comunei a fost dezafectat iar populaţia strămutată în satul Cumpăna, în blocuri construite în acest scop.
Comuna Cumpăna face parte din zona Metropolitană Constanța
Unități de învățământ:
Grădinițe 2: Grădinița cu program normal "Sfânta Maria" și Grădinița cu program normal "Florilor"
Licee 1:  Liceul Tehnologic "Nicolae Dumitrescu"
Școli: 1
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
În comuna Cumpăna îşi desfăşoară activitatea un numar de 250 unităţi comerciale sau întreprinderi familiale, având ca obiect de activitate:
- 188 unităţi comerţ cu amănuntul
- 8 alimentaţie publică
- 2 unităţi producţie - prestări servicii procesare carne
- 1 unitate procesare lapte
- 2 abatoare pentru sacrificare şi prelucrare carne
- 4 unităţi de panificaţie şi morărit
- 1 tipografie
- 15 tâmplarie lemn si pvc
- 1 staţie de colectare selectivă a deşeurilor menajere
- 8 materiale de construcţii
- 10 societăţi agricole, etc.
Obiective turistice:
Casa de Cultură Cumpăna, în cadrul căreia funcţionează Biblioteca Comunală, unde au loc expoziţii de pictură şi lansări de carte pentru copii
2 biserici ortodoxe: Biserica cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" şi Biserica cu hramul "Sfânta Paraschiva"
O Geamie Musulmană
O Biserică de Confesiune Penticostală şi personalul confesional aferent
Sala de sport "Victoria" - Cumpăna, unde funcţionează Asociaţia sportivă "Victoria" Cumpăna, "Tânăra Speranţă", echipa de orientare turistică "Puiul de Brad"
Canalul Dunăre-Marea Neagră
Unităţi de asistenţă socială:
Cantina socială pentru un număr de 50 de copii, care funcţionează în cadrul bisericii "Sfânta Paraschiva", construită în parteneriat cu ONG - WORLD VISION
Îngrijire la domiciliu
Asistenţi personali
Biroul de asistenţă socială din cadrul Primăriei
Cadranul solar care datează din secolul al III-lea era noastră, şi este un exemplar foarte rar, deoarece demonstrează progresul ştiinţific înregistrat în acel timp, deoarece în afară de oră indică până şi ziua solstiţiului de vară, a echinocţiilor de primăvară şi toamnă şi era calculat pentru latitudinea de 44° şi 7'
Alte numeroase obiecte, fragmente de ceramică, vase de diferite mărimi, opaiţe, capiteluri bizantine, toate sunt păstrate la Muzeul de Istorie şi Arheologie din Constanţa
Evenimente locale:
"Porni Luceafărul", parteneriat Biblioteca Comunală, Şcoala Cumpăna şi Grădiniţa nr. 1
"România la zi aniversară", Ziua principatelor unite - Monumentul eroilor, Casa de Cultură Cumpăna
Valentines Day - Casa de Cultură Cumpăna .
Dragobetele, "Sărbătoarea iubirii la români" - Casa de Cultură Cumpăna.
"Ziua Internaţională a Femeii" - Casa de Cultură Cumpăna.
"Cupa Mărţişorului" la handbal masculin şi feminin - Sala de sport "VICTORIA" Cumpăna .
Cupa "Primăverii" la volei, competiţie organizată în parteneriat cu Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa - Sala de sport "VICTORIA" Cumpăna.
Cupa "Farul" la scrimă, competiţie organizată în parteneriat cu Clubul Sportiv Farul Constanţa - Sala de sport "VICTORIA" Cumpăna.
Ziua Europei, "Acum sunt în Europa" - Şcoala Generală Cumpăna, Casa de Cultură Cumpăna.
Ziua Internaţională a Familiei - Casa de Cultură Cumpăna.
Festivalul naţional de folclor pentru tineri interpreţi "Dor de cânt românesc", Casa de Cultură Cumpăna - în luna mai
Ziua Internaţională a Copilului - Casa de Cultură Cumpăna .
Cupa "1 Iunie" la fotbal şi handbal - Sala de sport "VICTORIA" Cumpăna.
Hramul Bisericii "Sfânta Maria" - Biserica Sfânta Maria .
KURES, Tradiţionalele lupte tătăreşti - Stadion Complex Sportiv Cumpăna - Prima sâmbătă din luna iunie
Ziua comunei Cumpăna - prima jumătate a lunii octombrie
Zilele Recoltei, se organizează în fiecare an pe stadionul din localitate
Ziua Naţională a Sportului pentru toţi - Sala de sport "VICTORIA" Cumpăna.
Hramul Bisericii "Sfânta Parascheva" -14 octombtrie.
Cupa Mării Negre la fotbal şi handbal - Sala de sport "VICTORIA" Cumpăna.
Kurbam Bairam, Sărbătoarea etniei turco-tătare - Casa de Cultură Cumpăna
Festivalul naţional de muzică uşoară pentru copii "Delfinul de Mării" - a doua jumătate a lunii noiembrie
Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă "După datina străbună" a doua jumătate a lunii decembrie, alte activităţi dedicate copiilor, tinerilor şi vârstnicilor, activităţi socio-medicale
1 decembrie - "Ziua Naţională a României" - Monumentul Eroilor, Casa de Cultură Cumpăna
Cupa 1 Decembrie la handbal - Sala de sport "VICTORIA" Cumpăna.
Cupa "Moş Crăciun" la handbal fete şi băieţi, competiţie organizată în parteneriat cu Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa, DSJ Constanţa, ISJ Constanţa - Sala de sport "VICTORIA" Cumpăna.
Facilitati oferite investitorilor:
Disponibilitatea autorităţilor locale de a încheia relaţii de parteneriat cu investitorii locali şi străini
Concesionarea unor suprafeţe de teren în vederea desfăşurării unor activităţi de mică industrie la preţuri avantajoase
Dezvoltare locuinţe rezidenţiale
Potenţial ridicat de resurse umane (tineri cu studii medii şi superioare)
Forţă de muncă disponibilă
Cadru social favorabil
Existenţa unui serviciu de salubritate la nivelul comunei
Reţea de drumuri asfaltate şi pietruite
Poluare scăzută
Un loc minunat aflat la sudul oraşului Constanţa, care merită şi trebuie modernizat, astfel încât nivelul de trai să atingă cerinţele locuitorilor
Proiecte de investitii:
Proiecte aflate în curs de execuţie:
"Modernizare și reabilitare drumuri comuna Cumpăna, județul Constanța"- Situaţia actuala; necesitate - oportunitate proiect
În cadrul Planului de modernizare a Teritoriului Judeţean Constanta, comuna Cumpăna este menţionată ca o localitate rurala cu funcţiuni mixte.
Conform analizelor efectuate în rândul populației localității Cumpăna, s-a constatat că situția străzilor deterioarete are implicații la nivelul întregii circulații de autovehicule, pe diferite nivele interdependente:
- La nivelul factorului uman afectează siguranța populației, mobilitatea acesteia, confortul acesteia, costurile de diferite tipuri (energetice prin carburanți și emisie de noxe, de timp, de întreținere, toate acestea reprezentând în final costuri banești);
- La nivelul factorului economic afectează transportul de mărfuri (cu toate consecințele implicate) și turismul (cu toate consecințele implicate).
Fundamentarea necesității și oportunității lucrărilor de investiții privind "Modernizare drumuri în intravilan, comuna Cumpăna, județul Constanța" are la bază studiile de teren elaborate pentru străzile solicitate în temă.
- Gradul mare de nesiguranță a circulației
Analiza dinamicii accidentelor de circulație scoate în evidență tendința de scanare continuă a numărului de accidente precum și a numarului de răniți și morți.
- Timpul mare de călătorie
Este un neajuns pentru fiecare dintre locuitorii localității Cumpăna, cât și pentru cei care se află în tranzit în zonă, fie de plăcere, fie în interes de serviciu. Starea străzilor, prin tot ceea ce înseamnă acest lucru (carosabil, marcaje, semnalizare) este factorul cel mai important care afectează timpul de călătorie.
Datorita condițiilor grele de trafic, mijloacele de transport care tranzitează sau deservesc zona sunt deteriorate, producându-se astfel cheltuieli inutile și risipă de combustibili.
Șanse reduse de atragere a investițiilor în zonă, influențate și de dificultațile de circulație în interioarul localității.
Ca o concluzie a ceea ce am prezentat anterior, se poate spune că, creșterea deteriorarii străzilor (carosabil, marcaje, semnalizare) cu toate implicațiile care apar, este direct proporționala cu reducerea șanselor
Obiectiv propus:
Modernizarea și reabilitarea a 11 străzi însumând 4,6 km din intravilanul localității Cumpăna.
Pentru a fi funcționale aceste drumurile ce urmează a fi amenajate trebuie să răspundă criteriilor de rezistență și stabilitatea la sarcini statice, dinamice și seismice
Prin destinația pe care o are un sistem rutier trebuie să suporte încărcările traficului și să le transmită terenului de fundație fără ca în complexul rutier să se producă fisuri sau deformații cu caracter permanent.
Rezistența complexului rutier este dată de natura materialelor ce intrare în operă, capabile pentru a prelua solicitările la întindere și forfecare date de vehicule.
Materiale folosite la realizarea lucrărilor de amenajare drumuri asigură nivelului de calitate în concordanță cu cerințe Legii 10/1995 și HG.766/ 1997- privind calitatea în construcții conform standardelor naționale și internaționale. Natura materialelor folosite, produse de carieră și balastiera de proveniență naturală care prin caracteristicile lor sunt de natură indestructibilă, nisip, bitum, trebuie să provină din surse deja omologate pentru care există agremente tehnice corespunzătoare. Calitatea materialelor folosite, analizele de laborator ce vor fi efectuate pentru fiecare categorie de lucrări, pe baza standardelor SR EN 45001; SR EN 45002; SR EN ISO seria 9000, stabilirea fazelor deteminante, urmărirea în exploatare a construcțiilor, a celorlalte reglementări aplicabile vor fi detaliate în cadrul proiectului tehnic-volumul-caiete de sarcini
În principiu, Străzile se vor amenaja cu un profil transversal caracteristic diferențiat în funcție de distanțele dintre fronturile construite. Lățimile carosabilului se încadrează între 4.50 m și 5.50 m în raport cu limitele proprietăților și existența stâlpilor de iluminat.
Pentru străzile neamenajate la stadiul de pământ:
- 5.0 cm îmbrăcăminte asfaltică(BA 16);
- 10.0 cm macadam ordinar;
- 20.0 cm fundație piatrăspartă;
- 7.0 cm nisip pilonat
Pentru străzile cu petruire existentă amenajarea constă într-o scarificare de min. 5.00 cm și aport de piatră de max. 10.00 cm, execuția unui strat de macadam 10.00 cm, și 5 cm beton asfaltic - strat de uzură BA16. Razele de racordare vor fi în conformitate cu legislația în vigoare, sprind astfel vizibilitatea și facilitând scurgerea ordonată a apelor pluviale.
Pentru rezolvarea scurgerii și evacuării apelor meteorice de pe amplasamentul drumurilor este necesară realizarea unor pante longitudinale și transversale ce vor permite descarcarea acestora spre rigole și în zone depresionare ( în special firele de vale regularizate), lipsite de interes sau spre receptori pluviali din zonă. În zonele depresionare se vor realiza podețe tubulare ( simple și duble ) din beton - tuburi PREMO cu Dn 600 mm.
Lucrările se vor executa pe următoarele străzi din localitate:
1. Alexandru cel Bun - lungime 639,409 ml
2. Burebista - lungime 306,635 ml
3. Caltunas - lungime 475,642 ml
4. Crizantemei - lungime 823,596 ml
5. Decebal - lungime 275,269 ml
6. George Enescu - lungime 535,915 ml
7. Mircea cel Bătrân - lungime 243,049 ml
8. Monumentului - lungime 657,760 ml
9. Recoltei - lungime 241,721 ml
10. Dealul Spirii - lungime 254,812 ml
11. Ștefan cel Mare - lungime 198,072 ml
Total lungime 4651,880 ml
Campus școlar - Grup Școlar Cumpăna
Beneficiar: Consiliu Local Cumpăna
Program Operational Regional 2007-2013
Axa prioritara 3
Contract de finanțare nr. 3587 / 19.12.2012
Valoarea totală a proiectului: 36.299.431,29 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului : 1.746.173,60 lei
Valoarea eligibila a proiectului : 27.656.634,70 lei
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
OBIECTIV GENERAL - îmbunătățirea calității actului educațional și creșterea accesului la educație în învățământul preuniversitar pe segmentul turism și servicii, la nivel local, județean și regional prin înființarea unui nou campus școlar aferent nucleului de învățământ preuniversitar constituit de Grupul școlar Cumpăna.
Proiectul contribuie la asigurarea populației cu servicii esențiale, la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin extinderea infrastructurii educaționale care permite creșterea capacității de școlarizare și îmbunătățirea condițiilor de acces la educație.
Înființarea CAMPUSULUI PREUNIVERSITAR în comuna CUMPĂNA, se va constitui într-un răspuns real la nevoile înregistrate în toate localitațile din mediul rural al județului Constanța dar și elevilor din alte județe interesați de specializarea pe domeniul turism
CAMPUSUL ȘCOLAR Grup Școlar CUMPĂNA va reuni în aceeași arie toate clădirile în care se realizează procesul educațional (predare teoretică, laboratoare, activități didactice sociale și activități educaționale recreative).
De asemenea, Campusul va fi rezultatul grupării activității educaționale în următoarele clădiri: corp școală cu săli de clasă, ateliere, spații de cazare elevi, cantină, bibliotecă, sală de sport.
Astfel vor fi asigurate condiții adecvate de acces la educație și de calificare/profesionalizare în spații dotate și echipate corespunzător pentru a putea acoperi: clădire de școală cu 24 săli de clasă, 4 ateliere școală, 1 cămin rezidențial cu 120 locuri, 1 cantină și club pentru 120 locuri, 15 garsoniere - spații de cazare pentru elevi, 1 bibliotecă, 1 sală de sport, bază sportivă
ampusul şcolar va asigura condiții educaționale la un nivel de excelență pentru 600 elevi ce vor proveni cu precadere din mediul rural.
"Reabilitarea, extinderea și doratea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Cumpana, în vederea utilizării acesteia drept Centru Pentru Tineret"
Proiect Finanțat prin Programul Operațional Regional AXA 1
Buget estimativ: 3.209,92 mii lei fara TVA
Anul implementării: 2013,
Durata de implementare: 17 luni de la semnarea contractului de finanțare
Contract de finanțare nr. 3758 / 12.07.2013
Descrierea Investiției: Construcția care se propune a se reabilita și extinde se află în zona de sud a amplasamentului.
Având în vedere dezvoltarea rapidă a comunei Cumpăna și numărul ridicat de tineri, apare ca necesitate realizarea unui centru cultural care să le fie dedicat și unde să se poată desfășura activități preponderente adresate lor, activități care nu se regăsesc în celelalte instituții din comună, cum ar fi:
- Activități sportive specifice tinerilor: skateboard, biciclism pe piste speciale;
- Activități culturale de tip spectacol pentru trupe locale sau invitați într-un spațiu elastic, care se poate reamenaja în funcție de natura manifestărilor artistice;
- Proiecții de filme;
- Bibliotecă interactivă cu poduse pe format clasic, dar mai ales electronic și centru de informare;
- Popicarie clasică;
- Spații de prezentare expoziții, cu posibilități compartimentare conform cerințelor;
- Spațiu pentru consiliere vocațională;
Proiecte realizate:
"Modernizare și Reabilitare drumuri, extinderea sistemului de canalizare, prima înființare Centru Îngrijire copii -tip After School, renovare și modemizare Cămin Cultural" - proiect integrat derulat prin Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurala și Pescuit - Măsura 3.2.2., în valoare de 10.512.906,00 lei
"Centrul Multifuncțional de Asistență Socio - Medicală în comuna Cumpăna", în valoare de 2.866.759,00 lei, derulat prin Program Operațional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3.2 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
"Împietruire drumuri de pământ, comuna Cumpăna", proiect realizat prin Subprogram privind pietruirea, reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local la sate.
Constructie 64 de apartamente ANL, proiect finalizat în anul 2009. Pentru anul 2012, comuna Cumpana are aprobate de către Agenția Naționala pentru Locuințe construirea a încă 64 de apartamente
Construcție Piață Agroalimentară Cumpăna, investiție realizată prin parteneriat public - privat
Construcție Sediu Nou - Primaria comunei Cumpăna
Înfiintare distribuție gaze natural în comuna Cumpăna, județul Constanța.
Amenajare Spații de parcare și locuri de joacă pentru copii
Înlocuirea sistemului clasic de încălzire a clădirii Grădiniței Sfânta Maria din comuna Cumpăna, cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile.
Construcția unei stații de sortare în comuna Cumpăna și colectarea selectivă a deșeurilor.
Construirea de case sociale (inclusive mica infra-structură) pentru 8 familii de rromi din localitatea Cumpăna.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu